top of page

Cymraeg

Mae ein cynghorwyr nid yn unig yn rhugl ym mholisïau cynllunio cenedlaethol penodol Cymru a Lloegr, rhai ohonyn nhw yn gallu deall yr iaith ac yn byw yn Cymru.

Os hoffech gyngor ar eich tir yng Nghymru, neu os hoffech siarad â ni yn Gymraeg, 'byddwn yn cadw croeso!'

 

E-bost: paula@hcukgroup.co.uk

 

 

Our consultants are not only fluent in the distinct national planning policies of Wales and England, some of them understand the language and live in Wales.

 

If you would like advice on your site in Wales, or would like to speak to us in Welsh, 'we'll keep a welcome!'

 

Email: paula@hcukgroup.co.uk 

Paula Jones

Paula Jones

James Meek

James Meek

bottom of page